Residus

Què hi puc abocar a cada contenidor?

Cada residu té el seu contenidor corresponent però alguns residus cal dur-los a la deixalleria perquè són perillosos o perquè el seu procés de reciclat és més complex.

CONTENIDOR GROC DELS ENVASOS LLEUGERS NO
residus-envasos.png

Envasos metàl·lics

(llaunes de conserves o de begudes, aerosols domèstics, safates d'alumini, ...)

Envasos mixtos

(brics de llet o de suc)

Envasos de plàstic

(ampolles d'aigua i de refrescos, ampolles de detergent, pots de iogurt, safates de plàstic, safates de porexpan, ...)

 

Joguines

Discos CD o DVD

Objectes de plàstic dur (cadires, caixes de fruita, ...)

Envasos amb aliments caducats

Vidre

Cartró

Restes de construcció encara que siguin de plàstic

Plàstic film industrial

 
 CONTENIDOR BLAU DEL PAPER I CARTRÓ NO
 

Fulls de paper

Diaris i revistes

Caixes de cartró ondulat

Envasos de cartró (caixes de cereals, galetes, ...)

Brics

Paper d'embolicar aliments

Fusta

Restes vegetals

 
 CONTENIDOR VERD DEL VIDRE NO

Envasos i pots de vidre

Ampolles

 

Bombetes

Fluorescents

Vidres de finestres